50+ Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024

Latihan Soal TPA Antonim

Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024

 

Latihan Soal TPA Antonim

 

Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 dimaksudkan untuk menilai kemampuan dalam Mengartikan Arti dari Satu Kata, dan kemudian mampu Mencari Lawan dari Kata tersebut. Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 merupakan salah satu tes yang diujikan saat mendaftarkan diri ke SMA Taruna Nusantara. Biasanya waktu pengerjaan Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 berdekatan dengan TPA (Tes Potensi Akademik) Sinonim. Oleh karena itu, bagi yang akan mengikuti Tes TPA SMA Taruna Nusantara, diharapkan untuk berhati-hati pada saat mengerjakan Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 atau Soal Lawan Kata ini. Jangan sampai berpikir dan malah mengerjakan Soal Sinonim.

 

Membiasakan diri dengan Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 akan membantu dalam membedakan dan mengerjakan Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024.

Berikut ini 50+ contoh Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024:

1. JUMBO >< …

A. Besar sekali

B. Gajah

C. Megah

D. Kecil

E. Raksasa

 

2. VIRULEN >< …

A. Virus

B. Jahat

C. Baik

D. Bakteri

E. Berbisa

 

3. ELUSIF >< …

A. Mudah dimengerti

B. Sukar dimengerti

C. Sulit ditiru

D. Sulit tidur

E. Mudah jenuh

 

4. ORSINIL >< …

A. Asli

B. Tilen

C. Bukan tiruan

D. Tiruan

E. Murni

 

5. KENDALA >< …

A. Kekerasan

B. Pendukung

C. Manifestasi

D. Bimbingan

E. Pengaruh

 

6. EKSTRINSIK >< …

A. Individual

B. Konsensus

C. Keserasian

D. Internal

E. Eksternal

 

 

7. PROMINEN >< …

A. Terkemuka

B. Pendukung

C. Biasa

D. Setuju

E. Tidak Setuju

 

8. DEDUKSI >< …

A. Induksi

B. Konduksi

C. Reduksi

D. Intuisi

E. Privasi

 

9. IMIGRASI >< …

A. Migrasi

B. Transmigrasi

C. Emigrasi

D. Pemukiman

E. Transisi

 

10. GENTAR >< …

A. Berani

B. Takut

C. Ragu

D. Malu

E. Tantang

 

11. KAPABEL >< …

A. Rajin

B. Piawai

C. Mampu

D. Bodoh

E. Pandai

 

12. GUGUR >< …

A. Rontok

B. Tunas

C. Salju

D. Jatuh

E. Tumbuh

 

13. REAKSI >< …

A. Daya tolak

B. Penggabungan

C. Penarikan

D. Daya tarik

E. Skema

 

14. NAAS >< …

A. Baik

B. Celaka

C. Lokasi

D. Rugi

E. Untung

 

15. REJEKSI >< …

A. Penolakan

B. Penerimaan

C. Suntikan

D. Panggilan

E. Penghancuran

 

16. PASIF >< …

A. Diam

B. Suka bergerak

C. Tidak giat

D. Bergeming

E. Ajeg

 

17. GULANA >< …

A. Ceria

B. Sakit

C. Letih

D. Layu

E. Sedih

 

18. LAZIM >< …

A. Zakat

B. Beda

C. Benci

D. Jujur

E. Lumrah

 

19. NOMADIK >< …

A. Tak teratur

B. Anomali

C. Sesuai warna

D. Mapan

E. Menetap

 

20. ANTIPATI >< …

A. Melawan

B. Setuju

C. Lekas mati

D. Simpati

E. Bertahan hidup

 

21. KHAS >< …

A. Khusus

B. Wabul Khusus

C. Inklusif

D. Ekslusif

E. Umum

 

22. IBU >< …

A. Anak

B. Putri

C. Nenek

D. Kakek

E. Cucu

 

23. MUSKIL >< …

A. Mustahil

B. Mungkin

C. Jahil

D. Hal

E. Andil

 

24. SEKULER >< …

A. Ilmiah

B. Keagamaan

C. Tradisionil

D. Ilmiah

E. Modern

 

25. BONGSOR >< …

A. Menumpuk

B. Tertua

C. Kerdil

D. Macet

E. Lancar

 

26. EPILOG >< …

A. Hipolog

B. Dialog

C. Monolog

D. Prolog

E. Analog

 

27. MANDIRI >< …

A. Intimasi

B. Interaksi

C. Korelasi

D. Dependen

E. Sosialisasi

 

28. SUMBANG >< …

A. Kokoh

B. Tepat

C. Mirip

D. Laras

E. Sama

 

29. PAKAR >< …

A. Awam

B. Cendekia

C. Mahir

D. Spesialis

E. Acuh

 

30. ORATOR >< …

A. Pemirsa

B. Pemikir

C. Pendengar

D. Pembicara

E. Penceramah

 

31. DINAMIS >< …

A. Pasif

B. Statis

C. Kondusif

D. Apatis

E. Pragmatis

 

32. NETRAL >< …

A. Terikat

B. Bertentangan

C. Bergabung

D. Berpihak

E. Terpadu

 

33. LUGAS >< …

A. Apatis

B. Berlebihan

C. Apa adanya

D. Mengada-ada

E. Keras

 

34. MUHIBAH >< …

A. Kunjungan

B. Persahabatan

C. Kenegaraan

D. Karya wisata

E. Kemalangan

 

35. NARATIF >< …

A. Puisi

B. Prosa

C. Perkembangan

D. Bersifat menguraikan

E. Sistem

 

36. WAHANA >< …

A. Kehutanan

B. Wadah

C. Kendaraan

D. Eksistensi

E. Ruang angkasa

 

37. HARMONI >< …

A. Alat musik

B. Serasi

C. Percakapan

D. Perselisihan

E. Merdu

 

38. HETEROGEN >< …

A. Elastis

B. Aneka

C. Oksigen

D. Sejenis

E. Pecah

 

39. KALEIDOSKOP >< …

A. Pengumpulan

B. Lensa okuler

C. Seragam

D. Kebersamaan

E. Bhineka

 

40. INFLASI >< …

A. Ekstensi

B. Remisi

C. Deflasi

D. Eksflasi

E. Inflate

 

41. NOMADIK >< …

A. Tak teratur

B. Anomali

C. Sesuai warna

D. Mapan

E. Menetap

 

42. MUSYKIL >< …

A. Mustahil

B. Mungkin

C. Jahil

D. Hal

E. Andil

 

43. INTERIM >< …

A. Sementara waktu

B. Permanen

C. Sebagian

D. Selingan

E. Ketidakstabilan

 

44. SEGREGASI >< …

A. Pengasingan

B. Pembagian

C. Pemisahan

D. Penyatuan

E. Pengurungan

 

45. RAZIA >< …

A. Pengecekan

B. Penggerebekan

C. Pemeriksaan

D. Pengabaian

E. Pengucilan

 

46. PADANAN >< …

A. Seimbang

B. Sederajat

C. Seharga

D. Tidak sama

E. Tidak adil

 

47. MUNGKIR >< …

A. Tidak mengakui

B. Mengelak

C. Mengiyakan

D. Sepaham

E. Satu keyakinan

 

48. PREVENTIF >< …

A. Dukungan

B. Usaha

C. Memperlancar

D. Pencegahan

E. Pengupayaan

 

49. POSITIF >< …

A. Buruk

B. Negatif

C. Baik

D. Jahat

E. Mulia

 

50. PLURALIS >< …

A. Tunggal

B. Sendirian

C. Jamak

D. Berjamaah

E. Double

 

51. PLAGIAT >< …

A. Jiplakan

B. Karya

C. Tulisan

D. Kreatif

E. Orisinal

 

52. IHTIAR >< …

A. Angkat tangan

B. Cuci tangan

C. Putus asa

D. Pantang menyerah

E. Menyerah

 

53. FRONTAL >< …

A. Di balik layar

B. Sembunyi-sembunyi

C. Terus terang

D. Mata-mata

E. Lemah lembut

 

54. DENUSIASI >< …

A. Pemberitahuan

B. Laporan

C. Kealpaan

D. Tertutup

E. Permukaan

 

55. CENGANG >< …

A. Murung

B. Ekspresi normal

C. Takjub

D. Keengganan

E. Pengabaian

 

56. ALIANSI >< …

A. Perceraian

B. Pemutusan kerja sama

C. Mengabaikan

D. Mengurungkan niat

E. Meninggalkan kawan

 

57. ALIBI >< …

A. Keberadaan

B. Absen

C. Alasan

D. Melupakan

E. Kejujuran

 

Demikian 50+ contoh Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024. Semoga Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 di atas bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Kalian yang ingin mengikuti Tes Masuk SMA Taruna Nusantara. Jangan pernah bosan untuk mempelajari secara terus-menerus Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024 .

Sekian informasi tentang Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024. Semoga bermanfaat!!

 

Latihan Soal TPA Antonim SMA Tarnus 2024

× Coba GRATIS Simulasi Ujian Masuk Tarnus